Let's Move with Techogym - 2023

Let's Move with Techogym - 2023

W odpowiedzi na siedzący tryb życia i rosnącą falę otyłości wśróddorosłych i dzieci, Technogym stworzył globalną akcję charytatywną Let’s Move for a better world, której celem jest zachęcenie jaknajwiększej grupy ludzi do aktywności fizycznej. 
Akcja jestorganizowana w klubach fitness wyposażonych w sprzęt Technogym.

Od 14 do 31 marca 2023r. osoby ćwiczące w obiektach z całego świata, które biorą udział w kampanii (w klubach, na uczelniach, w hotelach i firmach) będą mogły zbierać jednostki ruchu "Moves". 
Ruchy te  sumowane, a po przekroczeniu określonego proguprzeliczane na  nagrody rzeczowektóre następnie Technogym ufunduje i przekaże organizacji walczącej z otyłością wśród dzieciszkole lub placówce sportowejwybranej przez klub

Oprócz ważnego przesłania społecznego, kampania stanowi również bardzo skuteczne narzędzie, dzięki któremu obiekty fitness mogą stać się ambasadorami zdrowego stylu życia i wnieść konkretny wkład w lokalną społeczność. Podczas Let's Move for a Better World 2023, obiekty mogą zaangażować swoich klientów w specjalne wydarzenia i zajęcia oraz zwiększyć ich lojalność, motywację i frekwencję

Kampania pomaga również w budowaniu ducha zespołu poprzez zachęcanie do osiągnięcia wspólnego celu. Ostatnia edycja pokazała wymierne korzyści dla klubów fitness w tym aspekcie: frekwencja wzrosła średnio o 26%, liczba nowych członków o 15%, a 86% klubowiczów i pracowników zauważyło, że klienci chętniej ćwiczą razem podczas treningów, co w konsekwencji poprawiło środowisko pracy i zapewniło lepszą atmosferę.

Nie bez znaczenia jest również wymiar wizerunkowy kampanii
kojarzy się ona bardzo pozytywnie, pomaga budować trwałe relacje nietylko z klubowiczami, ale również szerszą społecznością lokalną. Atutem kampanii jest jej uniwersalność i dostępność dla każdego: niezależnie od wieku, płci, kondycji fizycznej, predyspozycji zdrowotnych. Każdyna miarę swoich swoich możliwości, może trenować i tym samym wesprzeć szczytny cel. 

 

Swój udział w akcji kluby fitness mogą zgłosić na stronie do dnia 1 marca 2023: https://www.technogym.com/pl/letsmove/


Drukuj   E-mail