POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU – www.polskifitness.tv

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: ADRESU E-MAIL

Attis Magdalena Solarz, ul. Targowa 36/12, 03-733 Warszawa, NIP 113-238-90-47 zwany dalej łącznie administratorem przetwarza Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail może Pani/Pan kontaktować się ze administratorem pisemnie (na w/w adres ich siedzib).

Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu przesyłania Pani/Panu newslettera, za Pani/Pana zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się na listę subskrybentów danego newslettera i podanie adresu e-mail do jego wysyłki. Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do dostarczania newslettera.

Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany przez administratora do czasu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie w powyższym celu. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, albo zmienić adres e-mail, na który mam być wysyłany newsletter, klikając w odpowiedni link w komunikacie „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych” zamieszczonym na końcu każdego newslettera.

Pani/Pana adres e-mail może zostać przez administratora udostępniony wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizacji wysyłki newslettera,
Pani/Pana adres e-mail nie będzie przekazywany żadnym innym administratorom danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail przez administratora ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.


Drukuj   E-mail