Image
Image
Image
Image
Image

All Stories

Wszyscy jesteśmy stworzeni do ruchu. Dlaczego zajęcia fitness dla dzieci i młodzieży?

W dzisiejszym świecie dzieci i młodzież są znacznie mniej aktywne fizycznie niż ich rodzice. Obecne pokolenie będzie pierwszym, które według prognoz będzie miało krótszą długość życia niż ich rodzice. Pokolenia Z i Alfa urodziły się i wychowały w czasach panowania Internetu. Nie myślą o smartfonach, aplikacjach czy urządzeniach jako o tych, które pozwalają na wykonanie konkretnego zadania, ale jako o tych, które są w pełni zintegrowane z każdym momentem życia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje wytyczne dotyczące tego, ile aktywności fizycznej zaleca się dzieciom i młodzieży, aby zapewnić im znaczące korzyści zdrowotne i zmniejszyć zagrożenia dla zdrowia. Według WHO tylko co czwarty młody człowiek jest tak aktywny fizycznie, jak jest to zalecane. Pokolenia Z i Alfa razem wzięte będą wkrótce tworzyć największą grupę konsumencką na świecie, i to oni są przyszłymi klientami klubów fitness.

Wszyscy jesteśmy stworzeni do ruchu. Dlaczego zajęcia fitness dla dzieci i młodzieży?

Zajęcia wychowania fizycznego polegały na samodzielnej pracy uczniów

Obniżenie jakości kształcenia, pogłębienie nierówności edukacyjnych oraz pogorszenie kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli – takie skutki zdalnego nauczania w czasie epidemii Covid-19 w Polsce wykazała kontrola NIK. Zdaniem Izby, niekorzystny wpływ na proces edukacji miał brak systemowych rozwiązań, które zapewniłyby szkołom optymalne warunki do stabilnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W całym badanym okresie - od stycznia 2020 r. do sierpnia 2021 r. - kolejni ministrowie edukacji wydawali głównie doraźne rekomendacje i wytyczne, dostosowując przepisy do aktualnych potrzeb. W opinii Najwyższej Izby Kontroli takie działania można usprawiedliwiać wyłącznie w pierwszym okresie epidemii, czyli w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Zajęcia wychowania fizycznego polegały na samodzielnej pracy uczniów

30. Finał WOŚP – wylicytuj zdrowie dla siebie i najmłodszych. Przegląd aukcji z działu „siłownia i fitness”

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie trwa. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przekazane na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje.

30. Finał WOŚP – wylicytuj zdrowie dla siebie i najmłodszych. Przegląd aukcji z działu „siłownia i fitness”

Lekcje WF-u w klubach fitness? Nowa propozycja branży fitness

Nowe wytyczne dla szkół, jakie zostały przygotowane przez resort edukacji zakładają ograniczenie do minimum kontaktu między uczniami. Szczególną uwagę, Minister Czarnek poświęcił lekcjom wychowania fizycznego. Zalecenia mówią wprost: zakaz gier kontaktowych i ćwiczeń, w zamian rekomendacja wyjść na spacery lub korzystanie z infrastruktury sportowej na otwartej przestrzeni. Branża fitness chcąc pomóc w tej patowej dla wielu placówek sytuacji, opracowała rozwiązanie skierowane do szkół.

Lekcje WF-u w klubach fitness? Nowa propozycja branży fitness
Image
Image
Image
Image
Image