OLYMP ze wzrostem przychodów w 2023 r. o 55 proc r/r

OLYMP ze wzrostem przychodów w 2023 r. o 55 proc r/r

OLYMP S.A., notowany na NewConnect dostawca kompleksowych rozwiązań dla branży fitness, w całym 2023 wygenerował 4,3 mln zł przychodów – jest to wzrost o 55 proc. względem analogicznego okresu w 2022 r. W samym IV kwartale roku spółka zwiększyła przychody o 33 proc. osiągając 1,4 mln zł. Spółka skupia się na realizacji rosnącego portfela zamówień – tylko w IV kwartale OLYMP dostarczył wyposażenie do 5 klubów – 3 z nich to realizacje dla Xtreme Fitness, który z sukcesem realizuje plany intensywnej ekspansji w Polsce. Na mocy podpisanej w lipcu umowy OLYMP został jednym z głównych dostawców sprzętu dla tej sieci. 

Umowa z Extreme Fitness została zawarta na 3 lata i przewiduje realizację od 3 do 7 klubów rocznie. Oprócz Xtreme Fitness śród kluczowych partnerów spółki można wymienić, Benefit Systems, Best GYM oraz UP.

 

- Podobnie jak w latach ubiegłych, IV kwartał był najintensywniejszym okresem w roku, pod względem realizacji. Jesteśmy zadowoleni ze zwiększenia przychodów, będziemy dokładać wszelkich starań, aby poprawić również wynik na poziomie netto. OLYMP znacząco, niemal dwukrotnie zwiększył stan zapasów. Na koniec IV kwartału 2023 roku wynosił on ponad 1,1 mln zł. Stan magazynowy pozwoli spółce na niezaburzoną realizację dostaw w I kwartale 2024 roku – komentuje Sylwia Czepiżak, prezes zarządu OLYMP. 

Na poziomie netto OLYMP zakończył IV kwartał ze stratą w wysokości 731 tys. zł, natomiast w całym 2023 r. wyniosła ona 1,5 mln zł. Na wynik miały wpływ czynniki takie jak wzrost kosztów zatrudnienia, koszty mediów czy materiałów do produkcji, co przy zwiększonej znacznie skali działalności i konieczności reorganizacji procesów produkcji oraz konieczności modernizacji części parku maszynowego istotnie wpłynęło na wynik. To co istotne, zwłaszcza w drugiej połowie roku wprowadzono szereg usprawnień i obniżono techniczny koszt wytworzenia, co w kolejnych okresach przełoży się na wzrost rentowności.

W II połowie 2023 r. OLYMP przeprowadził emisję akcji z prawem poboru, w ramach której zostało objętych 7.839.663 akcji o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na realizację rosnącego portfela zamówień, ale też zwiększenie mocy produkcyjnych, co ma znaleźć pozytywne przełożenie na sprzedaż i pozwolić na dalsze skalowanie działalności. Spółka planuje również zwiększyć obecność na rynkach zagranicznych, poprzez intensyfikację działań marketingowych. Część kapitału z emisji została już przeznaczona i w dalszym ciągu będzie przeznaczana na prace badawczo-rozwojowe, w tym przede wszystkim aplikację mobilną współpracującą ze wszystkimi sprzętami marki OLYMP.

Według raportu „Global Boutique Fitness Market (2023 Edition)” przygotowanego przez Research and Markets, wartość globalnego rynku studiów fitness oszacowano na 55,16 miliarda dolarów w 2024 roku. Oczekuje się, że globalny rynek fitness wygeneruje 79,66 miliarda dolarów do końca 2029 roku, w porównaniu z 48 miliardami dolarów w 2022 roku. Oznacza to, że w okresie prognozy 2024-2029 światowy rynek fitnessu będzie się rozwijał, a wskaźnik CAGR wyniesie 7,63%. 

 

 

*tekst partnerski


Drukuj   E-mail