Zmiana terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Zmiana terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju w odpowiedzi na potrzeby i postulaty zgłaszane przez organizacje przedsiębiorców oraz indywidualnych beneficjentów zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0. Dotyczy to firm działających w wybranych branżach, najbardziej dotkniętych pandemią, których sytuacja wciąż jest niestabilna.

Małe i średnie firmy będą musiały zwrócić nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej do 30 czerwca 2022 r. (obecnie do 15 marca 2022 r.). Przesunięcie tego terminu oznacza, że ponad 3,7 tys. firm MSP zwróci ok. 750 mln zł należne PFR z otrzymanej pomocy w późniejszym terminie co zapewni im większą płynność w pierwszej połowie tego roku.

Mikrofirmy będą musiały zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.).

W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji mikrofirm zostaną wydane do 30 lipca 2022 r. (obecnie 30 kwietnia 2022 r.).

Wprowadzenie ww. zmian wymaga uchwały Rady Ministrów oraz zmiany Regulaminu Programu 2.0, co spodziewane jest w najbliższych dniach.

Przypominamy, że obecnie trwa proces rozliczenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, który zakończy się 28 lutego 2022 r.

W razie pytań lub wątpliwości została uruchomiona infolinia PFR, działająca pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

źródło: PFR


Drukuj   E-mail