Problemy w komunikacji managera klubu fitness z pracownikami

Komunikacja jest jedną z kluczowych umiejętności, które przesądzają o efektywności zespołu, atmosferze, która w nim panuje i wydajności pracy. Choć może się to wydawać banalną kwestią, problem w komunikacji niewątpliwie jest realny. Poprawna i skuteczna komunikacja powinna angażować dwie strony. Pierwszą z nich jest nadawca, który przy pomocy kodu językowego nadaje komunikat, drugą odbiorca, który komunikat dekoduje czyli odtwarza treść informacji. Na przeszkodzie skuteczności tego procesu może stać jednak wiele czynników. Pierwszą, najbardziej banalną, będzie niezrozumienie komunikatu, które może wynikać np. z nieznajomości danego języka, używania przez nadawcę niezrozumiałego dla odbiorcy słownictwa (np. fachowego). Drugą mogą być różnice w postrzeganiu i choć komunikat zostanie odebrany, to nie zostanie on zrozumiany w sposób zgodny z intencją nadawcy. Trzecią przeszkodą jest szum komunikacyjny czyli wszystkie zjawiska dookoła, które utrudniają zrozumienie komunikatu, rozpraszają uwagę, zagłuszają. W poprawnej komunikacji przeszkodą mogą być również emocje zarówno nadawcy jak i odbiorcy.

Manager w klubie fitness komunikuje się głównie z dwiema grupami. Pierwszą z nich są członkowie jego zespołu, a drugą klienci. W tym artykule skoncentrujemy się na pierwszej grupie. Emilia Lis, ekspertka w sprawach komunikacji w klubach fitness, zapytana o problem mówi o tym, że często obserwuje dystans, który tworzy manager, przez co nie jest obok swoich ludzi, a nad nimi. Z tego powodu, manager nie ma kontaktu ze swoimi pracownikami, jest zamknięty na dialog i tworzy barierę, przez którą ciężko się przebić. Emilia Lis wskazuje w tym przypadku na braki w umiejętnościach miękkich takich jak empatia czy otwartość na słuchanie. Ekspertka uważa, że jeśli umiejętności miękkie są, ale komunikacja nadal pozostawia wiele do życzenia, to problemem mogą być wówczas braki w twardych kompetencjach.

Brakuje procedur i ustalenia ścieżki komunikacyjnej w klubie, która określałaby kto z kim i w jakiej sprawie powinien się kontaktować.- Emilia Lis

Emilia Lis wyjaśnia, że w takim przypadku w komunikację wkrada się chaos, przez który np. instruktorzy nie wiedzą do kogo zwrócić się z problemem. Przez braki ustalonych procedur, często dochodzi także do sytuacji, w których osoby pracujące w klubie udzielają sprzecznych informacji. Zarówno z punktu widzenia pracowników jak i klientów, sytuacja tego rodzaju jest problematyczna i może prowadzić do rozpadu zespołu oraz do utraty klientów. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić manager, kiedy zorientuje się, że w komunikacji z zespołem coś nie działa, jest przyjrzenie się własnym akcjom i uświadomienie sobie własnych błędów. Dopiero w momencie, w którym przyznamy się przed sobą do pomyłek, będziemy mogli pracować nad poprawą komunikacji. Warto przeanalizować nasze działania, zastanowić się nad tym, co możemy poprawić, a także wczuć się w sytuację poszczególnych osób w zespole. Być może problem polega na złym dobrze słów lub niejasnym formułowaniu myśli? A może oddaliliśmy się zbytnio od zespołu, zamknęliśmy się w swoim pokoju i wytworzyliśmy dystans, który sprawił, że zespół nie ma śmiałości informować nas o problemach i sprawach bieżących. Należy także zwrócić uwagę na swoje emocje, może reagujemy zbyt impulsywnie i nasi pracownicy boją się z nami skontaktować? Może też być odwrotnie, być może nie zbudowaliśmy sobie mocnego autorytetu, przez co pracownicy zbyt lekko podchodzą do swoich obowiązków. Świadomość, jak mówi Emilia Lis, jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany. Warto również skorzystać z usług specjalistów, którzy zajmują się tematem i zorganizować audyt komunikacyjny. Często spojrzenie z boku na problem komunikacyjny pomoże nam uświadomić sobie to, czego sami nie zauważamy. Przyjęcie innej perspektywy pomaga w wyłapaniu błędów i wypracowaniu efektywnych rozwiązań. Komunikacja jest jedną z kluczowych umiejętności interpersonalnych, a jej skuteczność jest podstawą osiągnięcia sukcesu. Kiedy w klubie każdy jest świadom swoich obowiązków, wie do kogo zwrócić się z konkretnym problemem, szanuje autorytet managera, ale nie boi się z nim porozmawiać, praca zespołu staje się bardziej efektywna, a atmosfera lepsza.

 

 

Emilia Lis

Od 18 lat związana z branżą fitness i taneczną. Instruktorka, przedsiębiorca, szkoleniowiec. Przez 7 lat prowadziła własne studio, łącząc kompleksowe zarządzaniem firmą z rolą instruktora.
Absolwentka komunikacji w biznesie i psychologii biznesu dla menedżerów.  Autorka bloga fitnessowo-biznesowego emilialis.pl. Pomaga instruktorom i klubom w zakresie komunikacji z klientami, (szkolenia, artykuły, filmy edukacyjne).